Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od  3 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębach:  Jaskółki, Korytnica i Ligota oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  położonej w obrębie Walentynów.