Raszków, 16.01.2019r.

 
GZ6624.02.2019


OGŁOSZENIE


Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia  16 stycznia 2019 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Raszków na 2019 rok.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać od dnia 16.01.2019 r. do dnia 05.02.2019 r. w formie pisemnej w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.


/-/ Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

Jacek Bartczak