OGŁOSZENIE

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia  11 grudnia 2018 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębach: Bieganin, Grudzielec, Korytnica, Walentynów, Moszczanka, Raszków i Sulisław.