OGŁOSZENIE

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia  3 lipca 2018r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej   w  Przybysławicach,  gm. Raszków.

                                                  

Burmistrz

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak