OGŁOSZENIE

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia    27 marca 2018 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Raszkowie.

                                                 

Burmistrz

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak