OGŁOSZENIE      

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia   23 stycznia 2018 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębach: Grudzielec Nowy i Koryta.