INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków

na stanowisko

młodszego referenta ds. świadczenia usług i odbioru odpadów komunalnych

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

 

Paulina Gajewska

 

Zamieszkała: Grudzielec Nowy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego Komisja Konkursowa wybrała pięciu najlepszych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Następnie z 5 wyłonionymi kandydatami przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną i  przedłożyła wyniki naboru Burmistrzowi. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków wybrał  kandydata,  który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród przedstawionych kandydatów.

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

                                                                                              mgr Jacek Bartczak