INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków

na stanowisko

młodszego referenta ds. księgowości i opłat lokalnych

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

 

Barbara Lis

 

Zamieszkała: Korytnica

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Barbara Lis spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości i opłat lokalnych.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych, testu kwalifikacyjnego oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną z 5 kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu dochodzenia i egzekwowania dochodów na rzecz gminy oraz znajomością przepisów prawa administracyjnego i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

 

                                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

                                                                                              mgr Jacek Bartczak