>

                                                   OGŁOSZENIE

 

 

 

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami        ( Dz.U. z 2004 r .Nr 261, poz 2603 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków w dniach od 01.07.13 r. przez okres 21 dni będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, poł. w Bieganinie i Ligocie.