OGŁOSZENIE

    Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.),   podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków  od dnia 10 czerwca 2013 r. na okres 21 dni, będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, poł. w Przybysławicach.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak