OGŁOSZENIE

 

Burmistrz  Gminy i Miasta Raszków zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków w dniach od 10 kwietnia 2013 roku, prze okres 21 dni, będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  poł. w miejscowościach: Korytnica, Niemojewiec.