Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), podaje

do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków w dniach od  18 lipca 2011 r. przez okres 21 dni, będzie wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, poł. w miejscowości: Przybysławice i Niemojewiec.

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak