Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadnia pn.: „Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialny

W załącznikach znajduje się niezbędna dokumentacja postępowania zakupowego.

Zamawiający dokonuje zmiany treści umowy. Zmianie ulega par.1 i 9 umowy.