OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego

RL.6150.1.12.2023

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich 473 Teresiny oraz 474 Baszków.

Terminy polowania:

10.01.2024 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 

 12.01.2024 r. w godzinach od 8:00 do 15:00

 

Miejsce polowania zbiorowego: obwody łowieckie nr 473 oraz 474

Miejsce zbiórki: obw. 473 – parking leśny „Dąbrowa” w Roszkach

 obw. 474 – posesja Domu Łowieckiego - Baszków

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.raszkow.pl ) 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ mgr Jacek Bartczak