Zestawienie złożonych ofert i informacja o wynikach postępowania - " Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie"

Dotyczy:

Przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich wewnątrz kościoła w obrębie ścian, sklepień

Naprawa / wymiana / konserwacja drewnianej części podłogi w kościele 

Przeprowadzenie prac konserwatorskich / restauratorskich przy ambonie.

 

attach_file Załączniki