Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku

Informujemy, że został opracowany projekt pn. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku i zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 poz. 1580 ), przekazujemy go do zaopiniowania, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy i Miasta Raszków.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu w terminie do dnia 23.02.2024 r. Uwagi do Projektu można składać w formie pisemnej lub na załączonym formularzu na adres: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków,  jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@raszkow.pl

 

attach_file Załączniki