Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się 28 listopada 2017 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018-2028,

  2. w sprawie budżetu na 2018 rok,

  3. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,

  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025.

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie posiedzenia.