Przewodniczący Rady zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków, które odbędzie się 25 października 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Korytach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Korytach wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach,
  2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bieganinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bieganinie,
  3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jankowie Zaleśnym,
  4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ligocie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ligocie,
  5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Radłowie,
  6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.
  7. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
  8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,
  9. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  10. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
  11. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  12. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

    5.Wolne głosy.
    6.Zamknięcie posiedzenia.