XXXII sesja Rady Gminy i Miasta Raszków odbędzie się 26 września 2017 r. o godz. 16:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok;

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025;

  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu;

  4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru Miasta Raszków;

  5. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie i Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia uprawnień oraz obowiązków przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" i jego prowadzenia z lokalizacją na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2017 roku oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 2. Odpowiedzi na interpelacje.

 3. Wolne głosy.

 4. Zamknięcie posiedzenia.