Przewodnicząca Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się 25 września 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok;

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025;

  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu;

  4. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą i Miasto Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia uprawnień oraz obowiązków przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" i jego prowadzenia z lokalizacją na grutach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2017 roku oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie posiedzenia.