OR. 0002.30.2017

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmiinnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/ zwołuję nadzwyczajną XXX sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 7 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,

  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych".

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Andrzej Matyba