Rada Gminy i Miasta Raszków
Posiedzenie w dniu 28 grudnia 2016, godz. 08:30
Wspólne komisje

 

Przewodniczący Rady zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków, które odbędzie się 28 grudnia 2016 r. o godz. 08:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,

  2. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 153 położonej w Pogrzybowie,

  3. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Grudzielcu stanowiacej działki nr 350, nr 353, nr 379 i nr 383,

  4. w sprawie: sprzedaży działki nr 70/1 położonej w Moszczance,

  5. w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2015-2030".

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie posiedzenia.