Przewodnicząca Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się 28 listopada 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

  1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,

  2. w sprawie budżetu na 2017 rok,

  3. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,

  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024,

  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych",

  6. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/136/2016 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Raszkowie,

  7. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 121/22 położonej w Raszkowie,

  8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Raszków porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie posiedzenia.