Rada Gminy i Miasta Raszków
Posiedzenie w dniu 19 października 2016, godz. 14:00
Wspólne komisje

0012.34.2016

 

Przewodniczący Rady zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków, które odbędzie się 19 października 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie uchwał:

  1. w sprawie określenia jednostki obsługującej i oświatowych jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,

  2. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach,

  3. w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych,

  4. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,

  5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024,

  6. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Przybysławicach,

  7. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  8. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

  9. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2016 roku oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie posiedzenia.