Rada Gminy i Miasta Raszków
XXI Sesja w dniu 20 września 2016, godz. 16:00
Radni

OR.0002.21.2016

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami/ zwołuję nadzwyczajną XXI sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 20 września 2016 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

  1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady.

  4. Podjęcie uchwał:

    1. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,

    2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024.

  1. Wolne głosy.

  2. Zamknięcie posiedzenia.