Rada Gminy i Miasta Raszków
Posiedzenie w dniu 21 września 2016, godz. 14:00
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

OR.0012.33.2016

 

Przewodnicząca Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 21 września 2016 r. o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym.

 

  • Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.

  • Ustalenie porządku obrad.

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  • Sprawozdanie dyrekcji szkół i przedszkoli z przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.

  • Wolne głosy.

  • Zamknięcie posiedzenia.