Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 / zapraszam na XX sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00 w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza / Raszków, ul. Koźmińska 8/.

 

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024,

  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi nr 5290P od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w Ostrowie Wlkp. z drogą nr 5285P w miejscowości Radłów na odc. dł. ok. 2150 m" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019",

  4. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi nr 5290P od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w Ostrowie Wlkp. z drogą nr 5285 P w miejscowości Radłów na odc. dł. ok. 2150 m" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019",

  5. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2015 Rady Gminy i MIasta Raszków z dnia 29 maja 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Jaskółki,

  6. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/58/2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru Miasta Raszków,

  7. w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2015-2030",

  8. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr P 5295P w miejscowości Grudzielec Nowy,

  9. w sprawie likwidacji filii Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie - Filii w Radłowie.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie posiedzenia.