Przewodnicząca Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,

  2. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki,

  3. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiacych dochody budżetu Gminy i Miasta Raszków,

  4. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2019,

  5. w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie obrad.