Przewodniczący Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Urbanistyki i Porządku Publicznego które odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 roku o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

  1. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Ostrowskiego z zakresu utrzymania dróg powiatowych,

  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych",

  3. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,

  4. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2019,

  5. w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca obowiazany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.