Przewodniczący Rady zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków, które odbędzie się 5 maja 2020 roku o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

  1. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

  2. w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

  3. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Raszków na 2020 rok.

  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Raszków umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych"

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie obrad.