Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zapraszam na XIX sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 5 maja 2020 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

  2. w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Raszków kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

  3. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Raszków na 2020 rok.

  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Raszków umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych"

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

 2. Odpowiedzi na interpelacje.

 3. Wolne głosy.

 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków
/-/Andrzej Matyba