Numer ogłoszenia: 322078 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 320460 - 2011 data 05.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, fax. 062 7350665.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5 IV 6.
  • W ogłoszeniu jest: W części Nr 6 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą ceną cena wybranej oferty : 1800,00 oferta z najniższą ceną: 1800,00/oferta z najwyższą ceną: 1800,00.
  • W ogłoszeniu powinno być: W części Nr 6 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2700,00 Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą ceną cena wybranej oferty : 2700,00 oferta z najniższą ceną: 2700,00/oferta z najwyższą ceną: 2700,00.

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.5 IV 6.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W części Nr 6 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2700,00 Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą ceną cena wybranej oferty : 2700,00 oferta z najniższą ceną: 2700,00/oferta z najwyższą ceną: 2700,00.