Raszków, dnia 27 września 20011 roku

 

 

 

ZP 271.02.15.2011  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE / OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pt.: „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci”

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina i Miasto Raszków informuje, że dnia 26.09.2011 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pt.: „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci”.

Do realizacji zamówienia zostały wybrane oferty złożone przez:

 

Część 1:

Marcinczak Małgorzata, ul. Dąbrowskiego 7/2, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 2:

Świtoń Bożena, ul. Piastowska 12/19, 63-400 Ostrów Wlkp.   

Część 3:

Stremlau Agata, ul. Dekarska 19, 63-400 Ostrów Wlkp.           

Część 4:

Ławniczak Arleta, ul. Spokojna 6, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 5:

Parzysz Anna, ul. Grudzielskiego 22, 63-700 Krotoszyn

Część 6:

Szlachta Magdalena, Janków Zaleśny 78, 63-440 Raszków

Część 7:

Szymankiewicz Marcin, Radłów, ul. Wiejska 78A, 63-440 Raszków

Część 8:

Parzysz Anna, ul. Grudzielskiego 22, 63-700 Krotoszyn

Część 9:

Czajka Daria, Szczury 73A, 63-450 Sobótka

Część 10:

Klorek Irena, Bieganin 50, 63-440 Raszków

 

Część 11:

Czajka Daria, Szczury 73A, 63-450 Sobótka

Część 12:
Owczarczak Bogusława, ul. Kolejowa 15/10, 63-400 Ostrów Wlkp.
Część 13:

Marciniak Beata, Roszki, ul. Korytnicka 20, 63-714 Kobierno

Część 14:

Maciejewska Katarzyna, ul. Prusa 2B/6, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 15:

Owczarczak Bogusława, ul. Kolejowa 15/10, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 16:

Szczepaniak Elżbieta, ul. Krotoszyńska 2/3, 63-440 Raszków

Część 17:

Wojtczak-Rak Violeta, Jaskółki 4i, 63-440 Raszków

Część 18:

Wojtczak-Rak Violeta, Jaskółki 4i, 63-440 Raszków

Część 19:

Wojak-Kaczmarek Elżbieta, ul. Młyńska 1/1, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 20:

Jaśkowiak Katarzyna, ul. Poniatowskiego 43, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 21:

Jaśkowiak Katarzyna, ul. Poniatowskiego 43, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 22:

Walkowiak Regina, Radłów, ul. Wiejska 47, 63-440 Raszków

Część 23:

Kulińska Halina, ul. Polna 26A/3, 63-440 Raszków

Część 24:

Wojtczak Marlena, Koryta 10, 63-440 Raszków

Część 25:

Wojak-Kaczmarek Elżbieta, ul. Młyńska 1/1, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 26:

Wojtczak Marlena, Koryta 10, 63-440 Raszków

Część 27:

Łączna Grażyna, Moszczanka 61, 63-440 Raszków

 

Część 28:

Musiał Teresa, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-440 Raszków

Część 29:

Frąszczak Anna, ul. Łanowa 76, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 30:

Raczak Iwona, ul. Chłopickiego 68/1, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 31:

Sikorska Justyna, ul. Ogrodowa 8, 63-440 Raszków

Część 32:

Bieniek Iwona, Przybysławice 110A, 63-440 Raszków

Część 33:

Zagórska Bożena, ul. Bema 142/1, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 34:

Sztok Anna, ul. Długa 2, 63-440 Raszków

Część 35:

Wikarjak-Hałas Maria, ul. Wiklinowa 2a, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 36:

Bartczak Iwona, ul. Ostrowska 9, 63-440 Raszków

Część 37:

Świtoń Bożena, ul. Piastowska 12/19, 63-400 Ostrów Wlkp.   

Część 38:

Briske-Dutkowska Justyna, ul. Koźmińska 1/1, 63-440 Raszków

Część 39:

Musiał Teresa, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-440 Raszków

Część 40:

Wojtczak Ewa, Skrzebowa 31, 63-440 Raszków

Część 41:

Lisiak Beata, ul. Świetlicowa 27, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 42:

Duczmal Alicja, ul. Koźmińska 1/2, 63-440 Raszków

Część 43:

Palczewska Małgorzata, ul. Królowej Jadwigi 27, 63-400 Ostrów Wlkp.

Część 44:

Naczke Łukasz, ul. Jesionowa 14, 63-400 Ostrów Wlkp.

 

Część 45:

Dutkowski Adam, ul. Koźmińska 1/1, 63-440 Raszków

Część 46:

Gidaszewska-Burkietowicz Dorota, ul. Emilii Plater 36, 63-400 Ostrów Wlkp.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Są to najkorzystniejsze oferty wybrane na podstawie kryterium odpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Gmina i Miasto Raszków informuje:

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

Adres

Punktacja

w kryterium

CENA

Łączna punktacja

2

Marcinczak Małgorzata

ul. Dąbrowskiego 7/2,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 1: 100,00

100,00

5

Świtoń Bożena

ul. Piastowska 12/19,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 2: 100,00

100,00

3

Stremlau Agata

ul. Dekarska 19,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 3: 100,00

100,00

1

Ławniczak Arleta

ul. Spokojna 6,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 4: 100,00

100,00

7

Parzysz Anna

ul. Grudzielskiego 22,

63-700 Krotoszyn

Część 5: 100,00

100,00

25

Szlachta Magdalena

Janków Zaleśny 78,

63-440 Raszków

Część 6: 100,00

100,00

26

Szymankiewicz Marcin

Radłów, ul. Wiejska 78A, 63-440 Raszków

Część 7: 100,00

100,00

7

Parzysz Anna

ul. Grudzielskiego 22,

63-700 Krotoszyn

Część 8: 100,00

100,00

24

Czajka Daria

Szczury 73A,

63-450 Sobótka

Część 9: 100,00

100,00

6

Klorek Irena

Bieganin 50,

63-440 Raszków

Część 10: 100,00

100,00

24

Czajka Daria

Szczury 73A,

63-450 Sobótka

Część 11: 100,00

100,00

8

Owczarczak Bogusława

ul. Kolejowa 15/10,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 12: 100,00

100,00

23

Marciniak Beata

Roszki, ul. Korytnicka

20, 63-714 Kobierno

Część 13: 100,00

100,00

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

Adres

Punktacja

w kryterium

CENA

Łączna punktacja

9

Maciejewska Katarzyna

ul. Prusa 2B/6,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 14: 100,00

100,00

8

Owczarczak Bogusława

ul. Kolejowa 15/10,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 15: 100,00

100,00

10

Szczepaniak Elżbieta

ul. Krotoszyńska 2/3,

63-440 Raszków

Część 16: 100,00

100,00

21

Wojtczak- Rak Violeta

Jaskółki 4i,

63-440 Raszków

Część 17: 100,00

100,00

21

Wojtczak- Rak Violeta

Jaskółki 4i,

63-440 Raszków

Część 18: 100,00

100,00

14

Wojak-Kaczmarek

Elżbieta

ul. Młyńska 1/1,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 19: 100,00

100,00

22

Jaśkowiak Katarzyna

ul. Poniatowskiego 43,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 20: 100,00

100,00

22

Jaśkowiak Katarzyna

ul. Poniatowskiego 43,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 21: 100,00

100,00

11

Walkowiak Regina

Radłów, ul. Wiejska 47,

63-440 Raszków

Część 22: 100,00

100,00

12

Kulińska Halina

ul. Polna 26A/3,

63-440 Raszków

Część 23: 100,00

100,00

20

Wojtczak Marlena

Koryta 10,

63-440 Raszków

Część 24: 100,00

100,00

14

Wojak-Kaczmarek Elżbieta

ul. Młyńska 1/1,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 25: 100,00

100,00

20

Wojtczak Marlena

Koryta 10,

63-440 Raszków

Część 26: 100,00

100,00

13

Łączna Grażyna

Moszczanka 61,

63-440 Raszków

Część 27: 100,00

100,00

29

Musiał Teresa

ul. Powstańców

Wielkopolskich 16,

63-440 Raszków

Część 28: 100,00

100,00

30

Frąszczak Anna

ul. Łanowa 76,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 29: 100,00

100,00

34

Raczak Iwona

ul. Chłopickiego 68/1,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 30: 100,00

100,00

19

Sikorska Justyna

ul. Ogrodowa 8,

63-440 Raszków

Część 31: 100,00

100,00

39

Bieniek Iwona

Przybysławice 110A,

63-440 Raszków

Część 32: 100,00

100,00

37

Zagórska Bożena

ul. Bema 142/1,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 33: 100,00

100,00

17

Sztok Anna

ul. Długa 2,

63-440 Raszków

Część 34: 100,00

100,00

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

Adres

Punktacja

w kryterium

CENA

Łączna punktacja

35

Wikarjak-Hałas Maria

ul. Wiklinowa 2a,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 35: 100,00

100,00

27

Bartczak Iwona

ul. Ostrowska 9,

63-440 Raszków

Część 36: 100,00

100,00

4

Świtoń Bożena

ul. Piastowska 12/19,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 37: 100,00

100,00

15

Briske-Dutkowska Justyna

ul. Koźmińska 1/1,

63-440 Raszków

Część 38: 100,00

100,00

28

Musiał Teresa

ul. Powstańców

Wielkopolskich 16,

63-440 Raszków

Część 39: 100,00

100,00

18

Wojtczak Ewa

Skrzebowa 31,

63-440 Raszków

Część 40: 100,00

100,00

33

Lisiak Beata

ul. Świetlicowa 27,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 41: 100,00

100,00

38

Duczmal Alicja

ul. Koźmińska 1/2,

63-440 Raszków

Część 42: 100,00

100,00

32

Palczewska Małgorzata

ul. Królowej Jadwigi 27,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 43: 100,00

100,00

31

Naczke Łukasz

ul. Jesionowa 14,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 44: 100,00

100,00

16

Dutkowski Adam

ul. Koźmińska 1/1,

63-440 Raszków

Część 45: 100,00

100,00

36

Gidaszewska- Burkietowicz Dorota

ul. Emilii Plater 36,

63-400 Ostrów Wlkp.

Część 46: 100,00

100,00

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Gmina i Miasto Raszków zaprasza na podpisanie umów w dniu 03.10.2011 r. w godzinach 13.00-15.30 do Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach, Przybysławice 42, 63-440 Raszków    

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

z up.

/-/ Piotr Rokicki