Numer ogłoszenia: 144576 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 134552 - 2011 data 30.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, fax. 062 7350665.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby wybranych, niżej wymienionych obiektów komunalnych (budynki Urzędu Gminy i Miasta, świetlice wiejskie, remizy strażackie, szkoły, przedszkola) wraz z dokonywaniem napraw i konserwacji urządzeń zabezpieczających doprowadzających energię do zacisków liczników energii w przypadku wystąpienia awarii.. Obiekt/lokalizacja Szacunkowe Zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia (16 miesięcy) w kWh RAZEM: 501 400 kWh. Szczegółowy wykaz został umieszczony w SIWZ...
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby wybranych, niżej wymienionych obiektów komunalnych (budynki Urzędu Gminy i Miasta, świetlice wiejskie, remizy strażackie, szkoły, przedszkola). Obiekt/lokalizacja Szacunkowe Zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia (16 miesięcy) w kWh RAZEM: 501 400 kWh. Szczegółowy wykaz został umieszczony w SIWZ..

 

 

 

Raszków, dnia 06.06.2011r.

 

 

Nr  271.9.2011

 

 

Uzupełnienie treści SIWZ

 

Zmienia się w SIWZ pkt IV Przedmiot Zamówienia:

 

Tak jak w ogłoszeniu (Zmianie do ogłoszenia) nr 144576-2011 z dnia 06.06.2011r pozostała treść SIWZ bez zmian.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Raszków

Jacek Bartczak