Numer ogłoszenia: 250967 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 481294 - 2013 data 25.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7343510, fax. 062 7350665.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.5.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia zgodnioe z zapisami art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. o wartości nie wyższej niż 20% zamówienia podstawowego.