Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Budowa sali wiejskiej w m. Bugaj"