Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Budowa sali w Walentynowie