Ogłoszenie o zamówieniu na: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017)” ZP.271.1.2024.1

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyci środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępne pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/890939