Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin" ZP.271.2.2024.1

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępne pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/905143