Budżet / 2008

 1. Zarządzenie Nr 0151/298/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie zmian do budżetu na 2008r.
 2. Uchwała nr XXIV/205/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 3. Uchwała nr XXIV/204/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 4. Uchwała nr XXIII/201/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 5. Zarządzenie Nr 0151/289/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 6. Informacja z wykonania budżetu za III kwartały 2008r
 7. Zarządzenie nr 0151/274/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2009 rok
 8. Zarządzenie Nr 0151/280/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 9. Uchwała nr XXII/195/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 10. Zarządzenie Nr 0151/253A/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 11. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2008R
 12. Zarządzenie Nr 0151/245/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 17 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 13. Uchwała nr XXI/182/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 14. Uchwała nr XX/175/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2008 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 15. Zarządzenie Nr 0151/235/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 16. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA II KWARTAŁ 2008R.
 17. Zarządzenie Nr 0151/217/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 18. Uchwała nr XIX/168/ 2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 19. Zarządzenie Nr 0151/206/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 20. Uchwała nr XVIII/134/ 2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 21. Wykaz Osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożono spłatę na raty w 2007r.
 22. Uchwała nr XVII/125/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 23. Uchwała Nr XVII/126/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków ..."
 24. Uchwała Nr XVI/120/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18.03.2008 roku.w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego,
 25. Uchwała nr XV/109/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008
 26. Uchwała nr XVI/121/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008