Budżet / 2009

  1. Uchwała nr XXXII/258/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie
  2. Projekt budżetu na rok 2010
  3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2009r. oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury
  4. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2008 roku.
  5. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA 2008 ROK
  6. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2008
  7. Uchwała Nr XXV/210/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2009
  8. Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2009r.
  9. Uchwała Nr XXIV/202/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2009
  10. Projekt budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2009r.