Budżet / 2011

 1. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
 2. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej
 3. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej.
 4. Informacja z wykonania budżetu za trzy kwartały 2011r.
 5. Zarządzenie Nr 0050.168.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2011
 6. Projekt uchwały w sprawie Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 - 2021.
 7. Projekt Budżetu na 2012r
 8. Zarządzenie Nr 0050.167.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2011
 9. Uchwała Nr IX/ 75/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2011 roku
 10. Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 listopada 2011 roku
 11. Zarządzenie Nr 0050.158.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2011
 12. Zarządzenie Nr 0050.147.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2011
 13. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
 14. Zarządzenie Nr 0050.146.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2011
 15. Zarządzenie Nr 0050.141.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 6 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2011
 16. Uchwała VIII/65/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
 17. Uchwała nr VIII/ 64/2011 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2011 - 2021
 18. Zarządzenie Nr 0050.130.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 14 września 2011 roku w sprawie z zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2011
 19. Zarządzenie Nr 0050.128.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2011
 20. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2011r.
 21. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA 2010 ROK
 22. Uchwała w sprawie zmian budżetu na rok 2011.
 23. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2011-2021
 24. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za 2010r.
 25. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania Budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2010
 26. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2010r.
 27. Uchwała Nr SO-0952/II/34/3/Ka/2010 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Raszków.
 28. Uchwała Nr SO-0952/I/35/3/Ka/2010 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Raszków.
 29. Uchwała Nr SO 0951/87/D/3/Ka/2010 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę i Miasto Raszków.