Budżet / 2012

 1. UCHWAŁA NR XXI/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok
 2. Uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 3. Uchwała Nr XX /156/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 4. Uchwała Nr XX/155/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 – 2021
 5. Zarządzenie Nr 0050.359.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2013-2021
 6. Zarządzenie nr 0050.358.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2013 rok
 7. Uchwała Nr XIX/147/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 – 2021
 8. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków za III kwartały 2012 roku.
 9. Uchwała Nr XVII/128/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 - 2021
 10. Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszkow za I półrocze
 11. Zarządzenie Nr 0050.305.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012
 12. Zarządzenie Nr 0050.320.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012
 13. Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 14. Uchwała Nr XVII/129/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 15. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji
 16. Zarządzenie Nr 0050.282.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012
 17. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
 18. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
 19. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2012r.
 20. Uchwała Nr XVI/123/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 21. Uchwała nr XVI/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 - 2021
 22. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2011r. ulgi inwestycyjnej oraz Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2011r. ulgi z tytułu nabycia gruntu
 23. Zarządzenie Nr 0050.254.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 maja 2012 roku sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2012
 24. Uchwała XV/112/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 25. Uchwała nr XV/111/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2012 - 2021
 26. Opinia RIO w sprawie spraozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Raszków.
 27. Uchwała XIV/108/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 28. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2011r.
 29. Uchwała Nr XIII/100/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 30. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za 2011rok
 31. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2011
 32. Uchwała Nr XII/94/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
 33. Uchwała Nr XI/90/2011 dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok