Budżet / 2013

 1. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku.
 2. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2013
 3. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2013
 4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA 2013rok
 5. Sprawozdania za IV kwartał 2013r.
 6. Uchwała nr XXXII/244/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 7. Uchwała nr XXX/236/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 8. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2013r.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia opiniii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Raszków na 2014r.
 10. UIchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Raszków
 11. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę i Miasto Raszków
 12. Uchwała nr XXIX/228/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 13. Zarządzenie nr 0050.572.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2014 rok
 14. Uchwała Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2013 – 2021.
 15. Zarządzenie Nr 0050.471.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 16. Zarządzenie Nr 0050.472.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 17. Uchwała nr XXVIII/218/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 18. Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 19. Zarządzenie Nr 0050.534.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 20. Zarządzenie Nr 0050.573.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2014-2022.
 21. Zarządzenie Nr 0050.501.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 czerwca 2013 roku zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 22. Uchwała nr XXVI/213/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 23. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu GiM Raszków za I Półrocze 2013r.
 24. Uchwała nr XXVII/ 217/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 25. Uchwała Nr XXVII/216/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2013 - 2021.
 26. Zarządzenie Nr 0050.517.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 27. Informacja o przebiegu wykonania budżetu GiM Raszków za I półrocze 2013 r.
 28. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2013 roku
 29. Wykaz osób fizycznych i prawnychoraz jednostek organizacyjnychnie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2012r.
 30. Zarządzenie Nr 0050.424.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 31. Zarządzenie Nr 0050.413.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2013
 32. Uchwała nr XXII/179/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 33. Uchwała Nr XXIII/189/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2013 - 2021.
 34. Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2012r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 35. Uchwała Nr XXI/167/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2013 – 2021.
 36. Uchwała nr XXIII/190/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
 37. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2012
 38. Informacja o wykunaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2012 rok.
 39. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za 2012r.
 40. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Raszków
 41. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Raszków.