Budżet / 2015 / Opinie RIO

  1. Uchwała Nr SO-0951/48/D/3/Ka/2015 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę i Miasto Raszków
  2. Uchwala Nr SO-0952/19/3/Ka/2015 Składu Orzekającego RIO w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2016 rok.
  3. Uchwała SO-0957/19/3/Ka/2015 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Raszków
  4. Uchwała Nr SO - 0950/15/3/Ka/2015 Składu Orzekającego RIO z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.
  5. Uchwała SO-0953/20/3/Ka/2015 Składu Orzekającego RIO z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyrażenia opinii om informacji o przebiegu budżetu Gminy i Miasta raszków
  6. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i miasta Raszków
  7. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę i Miasto Raszków