Budżet / 2015 / Uchwały i zarządzenia

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2016-2024
 2. Projekt budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2016r.
 3. Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
 4. Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2015 – 2023
 5. Zarządzenie Nr 0050.178.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2015
 6. Zarządzenie Nr 0050.172.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2015
 7. Uchwała nr VIIII/46/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
 8. Uchwała Nr VIII/45/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2015 – 2023
 9. Zarządzenie Nr 0050.59.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2015
 10. Zarządzenie Nr 0050.49.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2015
 11. Uchwała Nr IV/16/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2015 – 2023
 12. Uchwała Nr IV/172015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
 13. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2015 – 2023
 14. UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
 15. Zarządzenie Nr 0050.751.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2015-2023
 16. Projekt uchwały budżetowej na 2015r.