Budżet / 2015 / Sprawozdania

 1. Sprawozdania finansowe za 2015r.
 2. Sprawozdania za IV kwartał 2015r.
 3. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA 2015 ROK
 4. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2015
 5. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2015 jednostek podległych
 6. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2015r.
 7. Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015r.
 8. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
 9. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015r.
 10. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2015r.
 11. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 rok