Budżet / 2017 / Uchwały i zarządzenia

  1. Projekt uchwały WPF na lata 2018-2028
  2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018
  3. Uchwała nr XXX/237/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.
  4. Uchwała Nr XXX/238/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017 – 2025
  5. Uchwała nr XXVI/207 /2017 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
  6. Uchwała nr XXV/198/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
  7. Uchwała nr XXVII/214/2017 z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok
  8. Uchwała Nr XXVII/215/2017 z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017 – 2025
  9. UCHWAŁA NR XXIV/194/2016 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok.
  10. Uchwała Nr XXIV/193/2016 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017 – 2025