Budżet / 2017 / Inne

  1. Wykaz pracodawców, którym udzielono dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  2. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2016r.