Budżet / 2017 / Sprawozdania

 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA 2017 ROK
 2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2017
 3. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok
 4. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2017
 5. Sprawozdania budżetowe za rok 2017
 6. Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2017r.
 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 - instytucje kultury
 8. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
 9. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2017r.
 10. Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2017r.
 11. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017r.